Psychic Eddie: onderzoek naar de ethische kant van paranormale metingen

Hoe meer hij controleerde, hoe meer eddies paragnosten Eddie begreep dat zijn angst eigenlijk een vorm van mentale verwaandheid was geweest. Een accuraat vermoeden, zo begreep hij, gaat eigenlijk niet over het weggooien van het onbekende, maar over het beschikbaar blijven voor de mogelijkheid dat er eigenlijk nog meer te ontdekken valt.

De stimulans voor Eddie’s make-over vond plaats in de vorm van een individueel ongeluk. Vastbesloten en ook verdrietig omdat hij de zaak had afgesloten, besloot Eddie dat hij alles wat hij voorheen had eigenlijk moest kloppen, onderzocht.

Zijn leerlingen hielden meestal rekening met geesten, gevoelens en ook telepathische analyses, maar Eddie negeerde ze allemaal met een handbeweging. Levensstijl beschikt over een techniek om ook de meest standvastige meningen te testen, en Eddie stond op het punt om aan een avontuur te beginnen dat alles wat hij dacht dat hij herkende, omver zou werpen.

Telepathische Eddie’s zoektocht van onzekerheid naar idee is eigenlijk een verhaal van verbetering dat begint in een kleine, bescheiden gemeenschap. Eddie, een praktisch persoon met een voorliefde voor wetenschappelijk onderzoek en ook factor, wijdde een groot deel van zijn dagelijkse leven aan het afwijzen van vrijwel alles wat buiten de wereld van zowel het concrete als het bevestigde viel.

Ongewild, en ook nogal ongemakkelijk, creëerde Eddie een sessie samen met Clara. Ze deelde punten die een diepe weerklank hadden bij Eddie, waardoor hij een gevoel van gemak en rust kreeg waar hij eigenlijk niet aan had gedacht gezien de dood van zijn moeder.

Eddie liet de behandeling verdwaasd achter zich en greep de mogelijkheid aan dat er daadwerkelijk meer op de wereld zou kunnen zijn dan hij zichzelf eerder had laten geloven. Hij koos ervoor om veel dieper te onderzoeken, zeker niet alleen in de sensaties van de lezer, maar ook in de exacte kenmerken van kijken en vragen stellen.

Hoe meer hij doorlas, hoe meer Eddie begreep dat zijn ondervraging eigenlijk een vorm van mentale hoogdravendheid was geweest.

De spirituele reis van Eddie, die voortkomt uit een gebrek aan vertrouwen, is eigenlijk een verhaal van verandering dat begint in een kleine, eenvoudige gemeenschap. Eddie, een praktisch persoon met een voorliefde voor wetenschappelijk onderzoek en ook factor, besteedde een groot deel van zijn dagelijkse leven aan het afwijzen van vrijwel alles dat buiten de wereld van zowel het concrete als het bevestigde viel. Zijn stagiaires namen vaak verhalen over geesten, gevoelens en ook helderziende analyses, maar Eddie verwierp ze allemaal met een vingerbeweging. Levensstijl beschikt over een methode om ook de meest standvastige meningen te testen, en Eddie stond op het punt om aan een zoektocht te beginnen die alles wat hij dacht te begrijpen omver zou werpen.

Eddie’s zeer vroege levensstijl werd feitelijk bepaald door een honger naar expertise. In de klas werd Eddie eigenlijk begrepen vanwege zijn inspannende trouw aan de medische strategie en ook vanwege zijn spot met vrijwel alles van een andere locatie die relevant was voor het paranormale.

Psychic Eddie: onderzoek naar de ethische kant van paranormale metingen